Kadra i personel

ORDN dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym

Rehabilitacja

Świadczymy bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wyposażenie

Nasz Ośrodek dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym.

Nasza kadra

GŁÓWNI SPECJALIŚCI DS. FIZJOTERAPII

STARSI TECHNICY FIZJOTERAPII

INSTRUKTORZY TERAPII

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PIELĘGNIARKA

LEKARZE REHABILITACJI

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nasz ośrodek

ordn_tomaszow_maz_2

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki bezpośrednio związaną z ochroną zdrowia. Został utworzony z inicjatywy Rady Miejskiej na podstawie podjętej Uchwały Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 6 października 1993 roku. Wybudowany został z funduszy miejskich, a wyposażony przez PFRON oraz sponsorów. Ośrodek jest jednostką należącą do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej – jego działalność jest finansowana z budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (nie ma podpisanego kontraktu z NFZ). Ponadto warte podkreślenia jest to, że Ośrodek jest jedyną w Polsce placówką, która będąc gminną jednostką budżetową, finansowaną z budżetu miasta realizuje nieodpłatnie i bezlimitowo zadania z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które to zadania zapisane są w Statucie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/204/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Placówka prowadzi m.in. bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dla:

  • dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
  • osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do czasu odzyskania przez nich aktywności zawodowej,
  • sportowców reprezentujących Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zrzeszonych w klubach sportowych działających na jej terenie.

Opieką rehabilitacyjną objęci są także pacjenci z terenu okolicznych gmin na podstawie podpisanych porozumień. Obecnie obowiązują podpisane porozumienia z 14 gminami: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki oraz Żelechlinek. 

Ponadto Ośrodek obejmuje opieką rehabilitacyjną połączoną z opieką dzienną dzieci z głębokim upośledzeniem w grupach rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie zawartych zasad współpracy z placówką oświatową z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr XXV/204/08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku istnieje możliwość wykonywania świadczeń komercyjnych na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza specjalisty, zakupionej wizyty lekarskiej lub konsultacji fizjoterapeutycznej na miejscu w placówce.

Z życia Ośrodka

AKTUALNOŚCI

Coraz bardziej sławni!


Piszą o nas! : )

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami autorstwa naszej wspaniałej Pani psycholog - Marty Sobolak!

Więcej

Od dziś baseny w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim są już otwarte!


Pływalnia będzie czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10:00 - 18.00
Bezpieczeństwa kąpiących się będą strzec ratownicy wodni.
Pływalnia stanowi kompleks dwóch basenów o wymiarach:

Basen nr 1:
- 10m x 8m - głębokość 100 cm -160 cm
Basen nr 2:
- brodzik dla dzieci głębokość 30cm w kształcie połowy koła o promieniu 6,6m
- basen rekreacyjny głębokość 100 cm o wymiarach 9,60 x 5,5m

Cennik przedstawia się następująco:

  • 12,00 zł (10,00 zł z kartą Tomaszowianina) / za 1 godzin
  • 6,00 zł (5,00 zł z kartą Tomaszowianina) / za każdą następną rozpoczętą godzinę 
  • 30,00 zł (25,00 zł z kartą Tomaszowianina) / za jednodniowe wejście 
Warunkiem koniecznym by skorzystać z basenów jest zachowanie rygorów sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Są to m.in.:
- zapewnienie 2 metrów odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do kasy, przebieralni, toaletach, pod natryskiem, odpoczywającymi na tzw. „zielonym terenie”
- dezynfekcja rąk przez wejściem na obiekt
- brak możliwości korzystania z leżaków (leżaki/koce tylko we własnym zakresie)
- regularne dezynfekowanie powierzchni wspólnych i często dotykanych (przebieralnie/prysznic)
- obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych
-  mniejsza ilości użytkowników czyli liczba jednocześnie kąpiących się wynosi:
-  w basenie nr 1 może przebywać – 10 osób
-  w basenie nr 2 może przebywać – 15 osób
-  na terenie zewnętrznym obiektu nie obowiązuje noszenie osłon ust i nosa
- obowiązuje staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik do płukania stóp.
Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem odkrytej pływali w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim:

http://ordntm.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php…

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!


Nasza kadra wciąż się szkoli!


Pomimo, iż nasza działalność jest wciąż zawieszona, dalej stawiamy na ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. W miesiącu czerwcu bieżącego roku dwie z naszych pracownic brały udział w szkoleniu "Dry needling w koncepcji FRS". Program kursu obejmował minimum 24 godziny zajęć teoretyczno-praktycznych.

Więcej

Zostań naszym pacjentem