lek. med. Kazimiera Sukniewicz

Lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej