Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Zadania Ośrodka Realizowane są przez następujące komórki organizacyjne, w ramach których udzielane są świadczenia dla osób dorosłych lub dzieci:

 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Dział (pracownia) fizjoterapii;
 • Dział (pracownia) fizykoterapii;
 • Dział (pracownia) kinezyterapii;
 • Dział (pracownia) hydroterapii;
 • Dział (pracownia) masażu leczniczego;
 1. Poradnia rehabilitacyjna udziela świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci w wieku do 18 roku życia, a także dla osób dorosłych. Wykonywane są tu zabiegi fizjoterapeutyczne pacjentom, u których wystąpiły dysfunkcje
  w przebiegu różnych chorób, urazów i uszkodzeń organizmu. Prowadzony proces rehabilitacyjny oparty jest o holistyczne podejście do pacjenta, przez co Poradnia rehabilitacyjna oferuje wielospecjalistyczną, skoordynowaną i kompleksową opiekę.
 2. Poradnia rehabilitacyjna jest czynna od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 07.30 do 19.00.
 3. Rejestracja do Poradni rehabilitacyjnej odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach otwarcia Ośrodka.
 4. Przyjęcia odbywają się zgodnie z terminarzem prowadzonym przez Rejestrację.
 5. Skierowanie do Poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych, a także dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie wystawia lekarz POZ lub inny lekarz specjalista ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Celem pracy Poradni rehabilitacyjnej jest kompleksowe działanie, poprzez stosowanie różnych metod leczenia i rehabilitacji, które mają przywrócić pacjentowi pełną lub możliwie maksymalną sprawność fizyczną.
 7. Do podstawowych zadań Poradni rehabilitacyjnej należy:
 • sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, leczenia i rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, neurologicznych;
 • usprawnianie pacjentów w zakresie:

– gimnastyki leczniczej i korekcyjnej,

– rehabilitacji ruchowej,

– masaży leczniczych,

– hydroterapii,

– zabiegów fizykoterapeutycznych,

– tlenoterapii,

– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;

 • prowadzenia działalności profilaktycznej w zakresie schorzeń narządu ruchu;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych stymulujących rozwój psychiczny dzieci;
 • udzielanie pacjentom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 1. Poradnia rehabilitacyjna obejmuje opieką lekarską dzieci i dorosłych z następującymi schorzeniami:
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • wady wrodzone;
 • z opóźnieniem rozwoju ruchowego;
 • ze schorzeniami reumatoidalnymi;
 • stany po urazach narządu ruchu;
 • zespoły neurologiczne z towarzyszącymi zaburzeniami psychoruchowymi;
 • dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego;
 • dysfunkcje narządu ruchu;
 • wady postawy;
 • z zaburzeniami sensorycznymi;
 • z innymi schorzeniami i urazami.
 1. Celem pracy Poradni rehabilitacyjnej jest świadczenie fizjoterapeutycznych usług
 2. Do zadań realizowanych w Poradni rehabilitacyjnej należy również:
 • ocena sfery ruchowej (ocena rozwoju ruchowego i stanu narządu ruchu);
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych form usprawniania, terapii i stymulacji dziecka
  z wykorzystaniem metod neurorozwojowych, zabiegów z zakresu fizjoterapii, fizykoterapii oraz kinezyterapii;
 • realizowanie programów terapeutycznych dostosowanych do problemów rozwojowych dziecka;
 • kontrola czynionych postępów procesu rehabilitacyjnego;
 • instruktaże dla rodziców/opiekunów prawnych pacjenta;
 • sporządzanie sprawozdań, zestawień i opracowań statystycznych dotyczących działalności medycznej;
 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji medycznej;
 • archiwizacja dokumentacji medycznej.
 1. Wskazania i przeciwwskazania do korzystania z zabiegów kontroluje lekarz lub magister fizjoterapii.
 2. W zakres świadczenia udzielanego w Poradni rehabilitacyjnej wlicza się:
  • wywiad;
  • konsultacje;
  • badanie fizykalne z oceną potrzeb w zakresie rehabilitacji;
  • leczenie usprawniające.