Terapie

TERAPIA RĘKI

Ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni.

Poprzez dostarczanie wrażeń dotykowych usprawniania poznawanie kształtów, struktur materiałów oraz kształtuje umiejętności ich rozróżniania.

Służy do:

 • Osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach  życia codziennego,
 • Doskonali precyzyjne ruchy rąk,
 • Poprawia umiejętność chwytu,
 • Poprawia sprawność ruchową całej kończyny,
 • Poprawia sprawność manipulacyjną dłoni,
 • Poprawia koordynacje pomiędzy dłońmi,
 • Wzmacnia koncentrację,
 • Uczy zdolności skupienia uwagi i patrzenia,
 • Poprawia koordynacje wzrokowo-ruchową,
 • Stymulacja dłoni pobudza pośrednio ośrodek ruchowy mowy.

Wskazania do terapii ręki:

 • Niepodejmowanie czynności manualnych( malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • Problem z nauką czynności samoobsługi codziennej( ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików),
 • Obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • Problem z koordynacja obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • Trudności w wykonywaniu działań wymagających dużej precyzji (zbyt wolno lub za szybko niedbale),
 • Problem z dotykaniem nowych i różnorodnych faktur,
 • Porażenie mózgowe.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia Integracji Sensorycznej ( polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne ( wzrok, słuch, dotyk, smak, węch ) oraz płynące z własnego ciała poprze zmysły wewnętrzne ( równowaga, czucie głębokie ). Bardzo atrakcyjna terapia dla dziecka, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej, podczas której dostarczane są dziecku bodźce, których potrzebuje jego system nerwowy.

Na sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt prowadzone są indywidualne zajęcia z terapeutą. Podczas zajęć nie uczy się dziecka konkretnych umiejętności (np. pisania), lecz poprzez takie czynności, jak huśtanie w hamaku, turlanie czy jazda na deskorolce usprawniana jest praca systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które stanowią bazę do rozwoju tych umiejętności.

Terapia wpływa na motorykę, na koordynację wzrokowo – ruchową, komunikację, emocje i na pozostałe sfery rozwoju. Metodę integracji sensorycznej zalicza się do najważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi wykazującymi problemy w rozwoju. Kierowana jest przede wszystkim do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale z powodzeniem stosuje się ją także w przypadku niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być ponadto wykorzystywana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się bądź stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

Dostosowany indywidualny program do potrzeb dziecka z zachowaniem zasady stopnia trudności sprzyja utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom, które motywują do dalszej pracy.

REHABILITACJA W WODZIE

Woda dzięki wielu swoim właściwościom fizyko-chemicznym jest niemalże idealnym miejscem do prowadzenia rehabilitacji. Indywidualna praca fizjoterapeuty z pacjentem z wykorzystaniem współczesnych metod rehabilitacji w wodzie, pozwala na utworzenie programu usprawnienia dla osób w każdym przedziale wiekowym. Dzięki sile wyporu nasze ciało pozornie traci na wadze około 90%. Odpowiednia temperatura wody powoduje rozluźnienie mięśni i pobudza układ nerwowy. Natomiast opór wody przyczynia się do wzrostu siły mięśniowej.

Do najczęstszych schorzeń i niepełnosprawności kwalifikujących się do terapii w wodzie to:

 • schorzenia neurologiczne
 • ortopedycze
 • wady postawy
 • stany pooperacyjne
 • MPDz
 •  i inne

Czynniki wpływające na efekty usprawniania pacjentów z wykorzystaniem środowiska wodnego:

 • mniejsze obciążenie stawowe (wyporność)
 • poprawa siły mięśniowej (opór)
 • polepszenie zakresu ruchomości w stawach (odciążenie)
 • zmniejszenie obrzęków (ciśnienie hydrostatyczne)
 • poprawa stabilności tułowia
 • poprawa stanu psychicznego (relaksacja)
 • zmniejszenie objawów bólowych
 • poprawa funkcjonowania nerek
 • szybsza przemiana materii
 • poprawa motoryki

METODA NDT – BOBATH

Metoda NDT – Bobath – to leczenie neurorozwojowe, szczególnie przydatne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych.

Usprawnianie ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak , aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możności na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodka Układu Nerwowego.

Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowy ruch. Reakcje prostowania i równowagi często

nie rozwija się. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.

Głownie zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • normalizację napięcia mięśniowego poprzez obniżenie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego.
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest możliwie zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu,
 • wykorzystanie i ustalenie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach,

Terapia ćwiczy całe ciało dziecka, dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony przemieszczeniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy.

NDT – Bobath jest koncepcją dynamiczną , modyfikowaną wraz z rozwojem wiedzy i doświadczeń w potrzebach rozwoju dziecka.

Metoda PNF 

Metoda PNF (Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation) – czyli torowanie nerwowo-mięśniowe. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje.
Ruchy stosowane w tej metodzie oparte są na fizjologicznych ruchach tułowia i kończyn. Każdy ruch odbywa się w trzech płaszczyznach, co wymusza zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch uruchamia funkcję plastyczności mózgu, powoduje utworzenie nowych połączeń neuronalnych w układzie nerwowym, co w konsekwencji skutkuje pojawieniem się prawidłowego wzorca ruchowego. Terapia metodą PNF  postrzega pacjenta całościowo. Jest to metoda bezbolesna, wysoce edukująca pacjenta i skuteczna.

WSKAZANIA:

Neurologiczne:

 • przebyte incydenty naczyniowe Ośrodkowego Układu Nerwowego w postaci udarów niedokrwiennych oraz krwotocznych mózgu
 • wszelkie choroby powodujące zaburzenia w utrzymywaniu równowagi
 • wszelkie choroby powodujące upośledzenie stereotypu chodu
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • choroba Parkinsona
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce (MPD).

Ortopedyczne:

 • pacjenci pooperacyjni, u których występują zaburzenia funkcji mięśni w postaci deficytu masy oraz siły mięśniowej
 • choroby mięśni szkieletowych (m.in. dystrofie, zaburzenia metaboliczne, zmiany zapalne)
 • stany po złamaniach kości
 • uszkodzenia tkanek miękkich aparatu ruchu: mięśni, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych
 • zaburzenia tzw. propriocepcji jako następstwo doznanego urazu tkanek miękkich
 • zaburzenia prawidłowej postawy – reedukacja posturalna
 • bóle kręgosłupa segmentu szyjnego, piersiowego oraz lędźwiowo-krzyżowego
 • neuralgie nerwu trójdzielnego oraz twarzowego
 • zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja)
 • leczenie stawów hypermobilnych – stabilizacje stawów kręgosłupa oraz kończyn
 • inne

KINESIOLOGY TAPING

Metoda terapeutyczna polegająca na aplikowaniu na ciało w ściśle określony sposób nierozciągliwej lub elastycznej taśmy w postaci wyciętych przez terapeutę kolorowych plastrów. Metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra kinesiology tape/ k-active tape

Działanie:

 • Poprawa priopriorecepcji
 • Korekcja ustawienia
 • Redukcja lub całkowite usunięcie bólu
 • Normalizacja napięcia mięśniowego
 • Poprawa mikrokrążenia
 • Aktywacja systemu limfatycznego

Zalety:

 • Wspieranie procesów leczniczych i wydolnościowych
 • Brak negatywnych odczuć skórnych, wysoka tolerancja przez pacjentów
 • Brak lub minimalne odczyny alergiczne
 • Długi okres użytkowania
 • Terapia funkcjonalna 24 h
 • Efekt poprawy zauważalny bezpośrednio po aplikacji utrzymujący się po jej usunięciu
 • Możliwość stosowania innych form terapeutycznych w tym zabiegów fizykoterapeutycznych
 • Plastry są wodoodporne ale i zarazem przepuszczalne dla wody i powietrza

Wskazania:

 • Zespoły przeciążeniowe mięśni i stawów
 • Zespoły bólowe mięśni i stawów
 • Zespoły bólowe i przeciążeniowe kręgosłupa
 • Stan po urazach i zabiegach operacyjnych tkanek miękkich(gojenie ran, redukcja obrzęku, poprawa wchłaniania się blizn oraz zwłóknień)
 • Zapalenie ścięgien, mięśni, więzadeł
 • Obrzęki limfatyczne

Przeciwwskazania:

 • Rany i uszkodzenia skóry w miejscu aplikacji
 • Wypukłe brodawki w miejscu aplikacji
 • Świeże blizny
 • Uczulenie naklej zawarty w plastrze

Zastosowanie:

 • Medycyna sportowa
 • Ortopedia
 • Rehabilitacja
 • Pediatria
 • Neurologia

TERAPIA TLENOWA

Hiperbaryczna terapia tlenowa jest metodą terapeutyczną, która polega na dostarczeniu do organizmu czystego tlenu w środowisku zwiększonego ciśnienia. Zabieg hiperbaryczny to relaksacyjna i nieinwazyjna terapia 93% tlenem, dająca szereg korzyści w wielu wymiarach zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej.

 

Pozytywne skutki użytkowania:

 • Wzrost komórek macierzystych
 • Odbudowa systemu odpornościowego
 • Tworzenie nowych tkanek i naczyń krwionośnych
 • Działanie bakterio- i wirusobójcze
 • Redukcja obrzęków i stanów zapalnych
 • Przyspieszenie procesu gojenia ran
 • Pobudzenie metabolizmu
 • Detoksykacja i biostymulacja organizmu
 • Wzrost syntezy kolagenu
 • Regeneracja tkanki kostnej i mięśni szkieletowych
 • Wzrost sił życiowych

Przeciwwskazania:

 • nieleczona odma płucna oraz choroby płuc z retencją dwutlenku węgla
 • stosowanie leków – cytostatyków (Doksorubicyna, Bleomycyna, Cisplatinum) oraz leku Mafenide acetale
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • ekstrakcja górnego uzębienia
 • ciąża
 • krwotok
 • drgawki
 • astma
 • infekcja wirusowa
 • stany gorączkowe
 • schorzenia uszu i zatok
 • klaustrofobia

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Dzieci, tak samo jak dorośli, mogą cierpieć na różne problemy wymagające pomocy specjalisty. Najczęściej decyzja rodziców o skorzystaniu z pomocy psychologa poprzedzona jest okresem bezsilności i braku umiejętności poradzenia sobie z problemami dziecka. W każdym przypadku zakres pomocy i szczegółowe cele terapii ustalamy indywidualnie. Zadaniem psychologa jest informowanie o zmianach, jakie przechodzi dziecko; edukowanie , jak z nim postępować oraz jak zachowanie dorosłych wpływa na emocje dziecka. Często problemy emocjonalne dzieci są wynikiem trudności pojawiających się w rodzinie. Psycholog pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu. W terapii dzieci i młodzieży niezmiernie ważna jest ścisła współpraca rodziców lub opiekunów dziecka z psychologiem, stosowanie się do zaleceń i zaangażowanie całej rodziny.
Terapia to także zaproszenie do uczenia się umiejętności, zachęcania i wspierania dzieci, budowania autentycznej współpracy i szacunku.

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej :

 • trudności wychowawcze,
 • trudności emocjonalne,
 • zaburzenia lękowe,
 • funkcjonowanie w warunkach stresu,
 • niepowodzenia i trudności szkolne,
 • funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,
 • kryzys związany ze stratą (rozwód rodziców, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
 • trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
 • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

zwana reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.
Terapia polega na poprawie funkcjonowania dziecka z szeroko pojętymi  deficytami rozwoju, przejawiającymi się trudnościami w  różnych dziedzinach uczenia się .

Prowadzone ćwiczenia  dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka i mają na celu:

 • usprawnianie rozwoju motorycznego dziecka (motoryka mała).
 • rozwijanie funkcji wzrokowych dziecka
 • usprawnianie funkcji słuchowych dziecka:
 • usprawniane koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • usprawnianie precyzji ruchów rąk –grafomotoryka, planowanie ruchu ręki
 • usprawniane koordynacji wzrokowo – ruchowej dziecka
 • usprawnianie orientacji przestrzennej
 • poprawę koncentracji uwagi:
 • usprawnianie procesów poznawczych
 • wzbogacanie wiadomości o otaczającym świecie
 • wpływanie na rozwój emocjonalny dziecka i kontakty społeczne

GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE – ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 10 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Zajęcia w grupach są organizowane dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, o których mowa , od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat. Nadzór pedagogiczny i administracyjny nad grupami rewalidacyjnymi sprawuje Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Maz.  Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem   umysłowym w stopniu głębokim,  rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności  w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości  psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.  Zajęcia obejmują w szczególności:

 1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
 2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
 3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,  wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności  funkcjonowania w otoczeniu;
 6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej  przez niego aktywności.

Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników

Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych

Rozluźnienie mięśni przez terapie uciskowe i rozciąganie

Wskazania:

-przeciążenia związane z charakterem pracy

-bóle różnego pochodzenia

-zaburzenia napięcia mięśniowego

-ograniczenia ruchomości

Przeciwwskazania:

-ostre stany zapalne

-świeży uraz

-zakrzepica

-choroby skóry

-choroby zakaźne

-infekcje