Cennik

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego
Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne
w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim
obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku

Lp. Nazwa usługi Czas trwania usługi Cena usługi w kwocie brutto (zł.)
1. Kinezyterapia – indywidualna praca z pacjentem Do 30 minut 70.00 zł.
2. Terapia indywidualna – praca
z wykorzystaniem grawitacyjnego urządzenia do terapii schorzeń kręgosłupa
Do 30 minut 70.00 zł.
3. Terapia indywidualna – praca z pacjentem metodą NDT BOBATH Do 45 minut 70.00 zł.
4. Terapia przyrządowa i zespołowa Do 30 minut 25.00 zł.
5. Konsultacja fizjoterapeutyczna Do 30 minut 70.00 zł.
6. Konsultacja medyczna  Do 30 minut 70.00 zł.
7. Kinesiotaping 1 zabieg 30.00 zł.
8. Suche igłowanie 1 zabieg 70.00 zł.
9. Fizykoterapia:
  – fonoforeza Wg standardu                                                                            oceny fizjoterapeuty 10.00 zł.
terapuls 10.00 zł.
– jonofor 10.00 zł.
– pulsotronic 10.00 zł.
– stymat 10.00 zł.
– stymat twarzy 20.00 zł.
– interdyn 10.00 zł.
– sollux 10.00 zł.
– galwatronic 10.00 zł.
– prądy Tens 10.00 zł.
– prądy Träberta 10.00 zł.
– ultraton 10.00 zł.
– sonomatic 10.00 zł.
– magnetotronic 10.00 zł.
– therapy laser 10.00 zł.
– laser średniej mocy 10.00 zł.
– laser wysokoenergetyczny 40.00 zł.
– laser skaner 10.00 zł.
– prądy diadynamiczne 10.00 zł.
– diatermia 15.00 zł.
– mata magnetyczna 10.00 zł.
– krioterapia 10.00 zł.
– krioterapia – ciekły azot 12.00 zł.
– fala uderzeniowa 50.00 zł.
10. Hydroterapia:
  – masaż perełkowy wanna duża Do 20 minut 30.00 zł.
– masaż wirowy kończyny dolne 20.00 zł.
– masaż wirowy kończyny górne 15.00 zł.
– sauna (komora termiczna) 15.00 zł.
11. Masaż leczniczy:  

 

  częściowy Do 30 minut 50.00 zł.
– całkowity Do 60 minut 80.00 zł.
– ręczny drenaż limfatyczny Do 45 minut 60.00 zł.
– z wykorzystaniem urządzenia do

wibromasażu

 Wg standardu  oceny fizjoterapeuty 15.00 zł.
– z wykorzystaniem urządzenia do    drenażu limfatycznego  Wg standardu  oceny fizjoterapeuty 30.00 zł.
– mechaniczny masaż suchy –

HYDRO JET

1 minuta 1.00 zł.
Wg standardu oceny fizjoterapeuty
– z wykorzystaniem rollera masującego mechanicznie 1 minuta 1.00 zł.
Wg standardu oceny fizjoterapeuty

max. 30 min.

12. Komora hiperbaryczna Do 60 minut 60.00 zł.
Pakiet 10 zabiegów 500.00 zł.
13. Terapia ręki Do 30 minut 30.00 zł.
14. Zajęcia świetlicowe Do 45 minut 30.00 zł.
15. Zajęcia psychologiczne – indywidualna praca z pacjentem Do 30 minut 50.00 zł.
16. Zajęcia reedukacyjne –
indywidualna praca z pacjentem
Do 30 minut 30.00 zł.
17. Integracja sensoryczna Wg standardu oceny fizjoterapeuty 70.00 zł.
ULGI OBOWIĄZUJĄCE
W OŚRODKU REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
1. Przy zakupie 10 zabiegów – karnet – 10 % ulgi.
2. 10% ulga na wszystkie zabiegi wymienione w cenniku dla emerytów, rencistów i osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym.
3. Karta Tomaszowianina – Senior – 30 % ulgi.
4. Karta Tomaszowianina – 20 % ulgi.
5. Karta Młodego Tomaszowianina – 20 % ulgi.
6. Wskazane ulgi nie obejmują usług, o których mowa w punktach 5,6,12,17 cennika
7. Powyższe ulgi nie łączą się, z wyjątkiem karnetu na zabiegi.

HONRUJEMY KARTĘ TOMASZOWIANINA

Szczegóły dotyczące karty na stronie

www.kartatomaszowianina.pl

Cennik usług

Lp. Nazwa usługi Czas trwania usługi Cena usługi w kwocie brutto (zł.)
1. Najem terenu
(wiata grillowa do 5h)
Do 30 osób 200.00 zł.
Od 31 do 100 osób 250.00 zł.
Powyżej 100 osób 350.00 zł.
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 50.00 zł.
2. Najem terenu (amfiteatr do 5h) 300.00 zł.
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 50.00 zł.
3. Najem terenu (kompleks basenowy odkryty) Kwota ustalana indywidualnie po podjęciu decyzji przez Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego
4. Kompleks basenowy odkryty 10:00 – 18:00                                                                                  (od poniedziałku do niedzieli) za jedną godzinę:                          12.00 zł.                                                   10.00 zł. z kartą Tomaszowianina
za każdą następną rozpoczętą godzinę: 6.00 zł.                                                   5.00 zł. z kartą Tomaszowianina
za jednodniowe wejście:                      40.00 zł.                                                      35.00 zł. z kartą Tomaszowianina
5. Wstęp na teren rekreacyjny

(plac zabaw, amfiteatr, teren wokół kompleksu basenowego)

Jednorazowe wejście 2.00 zł.
1.00 zł. z kartą Tomaszowianina
6. Usługa transportowa Za pierwszą rozpoczętą 1h (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego) 30.00 zł.
Za każdą następną rozpoczętą godzinę (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego) 25.00 zł.
Za pierwszą rozpoczętą 1h

z opiekunem (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz poza granicami miasta)

30.00 zł.
Za każdą następną rozpoczętą godzinę

z opiekunem (na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz poza granicami miasta)

25.00 zł.
Poza miastem Tomaszowem Mazowieckim za 1 km (liczone od adresu siedziby ORDN) 2.00 zł.
Za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania kierowcy 30.00 zł.

HONRUJEMY KARTĘ TOMASZOWIANINA

Szczegóły dotyczące karty na stronie

www.kartatomaszowianina.pl