Konsultacja lekarza rehabilitacji

KONSULTACJA LEKARZA REHABILITACJI

O konsultacji

Konsultacja lekarska ma na celu rozpoznanie problemu, z którym zgłosił się pacjent. Pierwszym etapem takiej wizyty jest zebranie przez lekarza dokładnego wywiadu dotyczącego problemów zdrowotnych pacjenta, a także analiza dokumentacji medycznej przyniesionej przez niego. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy postawy ciała, indywidualnie dobranego do pacjenta badania i testów funkcjonalnych.

Konsultacja zawiera

 • dokładny wywiad chorobowy
 • analizę aktualnie zgłaszanego problemu chorobowego i schorzeń współistniejących
 • badanie przedmiotowe
 • ocenę co do dalszej ewentualnej diagnostyki, jeśli nie jest ona możliwa na podstawie dostarczonej dokumentacji (wyniki badań, karty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, sanatoryjnego etc.)
 • kwalifikacja do leczenia usprawniającego (w Ośrodku lub poza nim)
 • podsumowanie korzyści wynikających z procesu rehabilitacji:
 • złagodzenie dolegliwości bólowych
 • zahamowanie procesów degeneracyjnych
 • poprawa funkcji:

– na życzenie pacjenta przygotowanie do zabiegu operacyjnego planowanego przez ortopedę lub neurochirurga

– wydanie na piśmie opinii z powyższych działań

– zalecenia do wykonywania w domu

Profile jakie obejmuje konsultacja

Konsultacja lekarska obejmuje następujące profile:

 • Dysfunkcje narządu ruchu – wrodzone i nabyte (wśród urodzonych również rzadko spotykane wady genetyczne, wśród nabytych, np.: wady postawy, skoliozy dysfunkcje pourazowe oraz po chemio i radio – terapii.
 • Schorzenia neurologiczne, opóźnienia rozwoju ruchowego uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, zespoły piramidowe, stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
 • Schorzenia z grupy:
 • reumatoidalnych: młodzieńcze RZS
 • ZZSK
 • Zaburzenia w zakresie psychiki i rozwagi umysłowego (całościowe zaburzenia rozwoju, spektrum autyzmu, upośledzenia umysłowe pierwszego stopnia.

Co ze sobą zabrać

Na konsultację warto zabrać ze sobą:

 • dotychczas zebraną dokumentację medyczną dotyczącą problemu,
 • wygodny strój, nieograniczający ruchów (najlepiej sportowy),
 • obuwie na zmianę.

Przed taką wizytą należy przeanalizować swoją historię chorobową, a także jak przebiegało dotychczasowe leczenie. Im więcej informacji przygotuje pacjent przed umówioną konsultacją, tym sprawniej ona przebiegnie.

W trakcie konsultacji lekarskiej wdrażane są odpowiednie formy terapii, których celem jest m.in. zwalczenie dolegliwości, poprawienie sprawności fizycznej, działania prewencyjne. W fizjoterapii  nie ma możliwości rutynowego działania, dlatego nasi terapeuci specjalizujący się w różnych dziedzinach, z największą starannością dobierają terapię indywidualnie i holistycznie dla każdego pacjenta.

Pytania

W trakcie trwania wizyty wskazane jest zadawanie pytań lekarzowi, w szczególności gdy informacje są mało zrozumiałe