W dniu wczorajszym tj. 20 kwietnia 2022 roku w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie przeprowadzone przez firmę „Coloplast” z zakresu opieki urologicznej pacjentów wymagających cewnikowania.

Szkolenie miało charakter otwarty i było dedykowane przede wszystkim Lekarzom, Fizjoterapeutom, a także rodzicom dzieci z dysfunkcjami układu urologicznego, a także osobom zainteresowanym.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z problemami, z jakimi borykają się pacjenci cewnikowani oraz metodami cewnikowania, a także nowoczesnymi cewnikami SpeediCatch z powłoką hydrofilową.

Zostały przedstawione także metody refundacji. Szkolenie obejmowało również część praktyczną z wykorzystaniem fantomów.

Firma „Coloplast” podarowała naszej placówce szereg materiałów pomocniczych, a także dwa zestawy startowe dla osób wymagających cewnikowania.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!