Projekt „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” skierowany był do grupy 150 seniorów z Tomaszowa Mazowieckiego w wieku 50+, którzy mieli uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 64/66. Projekt był realizowany od marca 2019 roku do października 2019 roku. Całkowity koszt projektu wyniósł 69 444,00 zł.

Zdrowie seniora wymaga szczególnej uwagi i troski, dlatego propozycja projektu była doskonałą okazją aby uczestnicy zadbali o siebie kompleksowo. Intencją było nastawienie na indywidualne potrzeby przede wszystkim zdrowotne seniora. Inicjatywa miała jednocześnie na celu poprawę lub utrzymanie sprawności fizycznej oraz integrację seniorów, ale również poszerzenie świadomości na temat dbania o zdrowie.

Propozycje projektu „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” były bardzo różnorodne. Dotykały zarówno sfery fizycznej jak i psychicznej – coś dla ciała i coś dla ducha.

Seniorzy rozpoczęli realizację proponowanych zajęć od indywidualnej konsultacji medycznej z lekarzami rehabilitacji.

Celem tej propozycji było dostosowanie odpowiednich zabiegów rehabilitacyjnych do potrzeb każdej z osób. Były to zabiegi z zakresu kinezyterapii, hydroterapii oraz fizykoterapii.
Ilość zabiegów dla każdego uczestnika zgodnie z złożoną indywidualną kartą zabiegową wynosiła 40 zabiegów ( cztery rodzaje zabiegów po 10 wejść ). W sumie pracownicy ORDN wykonali 6000 zabiegów rehabilitacyjnych w ramach projektu.

Ponadto każdy Senior miał wykonane indywidualne specjalistyczne badanie densytometryczne urządzeniem Echolight – sprawdzające gęstość kości wraz z opisem.

Seniorzy uczestniczyli także w spotkaniach wykładowo – warsztatowych ze specjalistami:

 • psychologiem,
 • fizjoterapeutą,
 • dietetykiem,
 • farmaceutą,
 • kosmetologiem,
 • podologiem.

Każdy z wykładowców miał do swojej dyspozycji 8 godzin do wykonania zleconego zadania.  Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

W ramach spotkań z psychologiem poruszane były zagadnienia umysłu oraz emocji jak i procesów poznawczych. Temat warsztatów psychologicznych brzmiał „Umysł ponad nastrojem”. Uczestnicy zapoznali się z tematyką ludzkich emocji, nastroju ale również w drugiej części warsztatu seniorzy mogli w formie ćwiczeń zapoznać się z tematyką procesów poznawczych m.in. były przeprowadzone ćwiczenia pamięci, uwagi, spostrzegawczości oraz logicznego myślenia. Po zakończonych warsztatach odbyły się konsultacje indywidualne.

Celem spotkań z fizjoterapeutą było propagowanie profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej poprzez pokazanie praktycznych sposobów walki z bólem mięśni, stawów, a tym samym – wspieranie starszych Polaków w poprawie komfortu ich życia. Spotkania miały także uświadomić seniorom, że wciąż mogą cieszyć się pełną aktywnością życiową. Uczestnicy na wykładach aktywnie spędzali czas ucząc się i powtarzając różnego rodzaju ćwiczenia, zdobyli wiedzę, która pomoże im w codziennych czynnościach życiowych.

Podczas spotkań z dietetykiem uczestnicy projektu mogli dowiedzieć się w jaki sposób styl życia wpływa na występowanie chorób cywilizacyjnych, jakich dokonać zmian w sposobie odżywiania, aby zapobiec ich występowaniu. Ponadto seniorzy mogli zapoznać się z rodzajami składników odżywczych pożywienia: ich roli i wpływie na funkcjonowanie organizmu, bilansie energetycznym organizmu oraz wartości energetycznej pożywienia.

Warsztaty z panią mgr farmacji należały do bardzo ciekawych. Została nie tylko przybliżona praca zawodu farmaceuty i charakter pracy w aptece w świetle nowych przepisów prawa, ale i poruszany był temat asortymentu apteki z definicją czym jest lek. Zagadnienia dotyczące preparatów witaminowych, suplementów i leków w codziennym życiu był poddany szerokiej dyskusji z aktywnym udziałem także uczestników.

Na spotkaniu z kosmetologiem, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się podstaw z dziedziny kosmetologii tzn: jakie są rodzaje cery, w jaki sposób należy dbać o skórę, czym należy się kierować przy zakupie produktów do codziennej pielęgnacji i jakie możliwości kryje domowe zaplecze kuchenne, w zakresie sporządzenia domowych maseczek, peelingów, a nawet kremów. Każdy uczestnik mógł zabrać przygotowane materiały, w których zawarte były przepisy na tzw. „eliksiry” do poszczególnego rodzaju cery.

Podczas  spotkań z podologiem  uczestnicy mogli zapoznać się z najczęstszymi problemami z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu podologicznego, np.:

 • problemami ze skórą stóp: brodawki wirusowe, zrogowacenia (odciski, modzele, nagniotki), pękające pięty, różnego rodzaju infekcje bakteryjne;
 • problemami z płytką paznokciową: wrastające paznokcie, odklejanie się płytki paznokciowej – Onycholiza, paznokcie pogrubione, paznokcie rurkowate, rekonstrukcja płytki paznokciowej, infekcje bakteryjne, infekcje grzybicze;
 • jak również problemy stawów kostnych: haluksy, ostrogi, stopa cukrzycowa

Kluczowym tematem było jak dbać o swoje stopy w pielęgnacji domowej, żeby te problemy nie dotyczyły samych uczestników.

W miesiącu sierpniu odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez przedstawicieli Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zakończonego pokazem technik ratownictwa wodnego na odkrytym basenie.

Seniorzy w zaplanowanych 10 godzinach zajęć uczyli się wczesnego rozpoznawania stanów chorobowych, prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej (RKO), a także wykonania defibrylacji z użyciem defibrylatora szkoleniowego. Uczestnicy wydarzenia uświadamiani byli jak ważne jest wczesne podjęcie RKO i defibrylacji z uwagi na późniejszy proces przeżywalności. Zajęcia prowadzili doświadczeni ratownicy jednakże należy nadmienić, iż  w realizacji zajęć pomagali również młodzi adepci organizacji, którzy imponowali zakresem posiadanej wiedzy już w tak młodym wieku. Spotkanie zakończyło się rozdaniem dyplomów dla uczestników.

Propozycjami projektu były także zajęcia ruchowe w postaci

 • Zajęcia rehabilitacyjne w wodzie ( 3 godziny/osobę ) łącznie 30 godzin
 • pilates ( 6 godzin/osobę ) łącznie 64 godziny
 • Nordic Walking ( 8 godzin/osobę ) łącznie 80 godzin

Zajęcia rehabilitacyjne w wodzie, prowadzone w okresie wakacyjnym od lipca do września cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przed każdymi zajęciami odbywała się rozgrzewka na lądzie, aby ciało w momencie wejścia do chłodnej wody było rozgrzane. Seniorzy chętnie brali udział w tej propozycji ze względu na lepsze samopoczucie, brak bólu podczas wykonywania ruchu, miłą atmosferę oraz możliwość usprawnienia swojego ciała. Zajęcia w wodzie były prowadzone na wzór Aqua fitness i Aqua aerobik. Te pierwsze są dużo intensywniejsze, wymagają większego zaangażowania wszystkich mięśni i umiejętności koordynacji ruchowej oraz równowagi. Aqua aerobic to typ zajęć, w których ruchy są wolniejsze, niektóre ponad wodą, mniej obciążające aparat ruchu i serce. Ze względu na dużą różnorodność dysfunkcji u uczestników ćwiczenia były realizowane w tych dwu koncepcjach.

Kolejną propozycją zajęć ruchowych był Pilates – ćwiczenia angażujące mięśnie głębokie. Pilates skupia się na rozwijaniu świadomości ciała, co daje możliwość stworzenia ćwiczeń i programów zapobiegających urazom kręgosłupa. Seniorzy podczas zajęć  uczyli pracować się nad wzmocnieniem całego korpusu, czyli nad mięśniami brzucha i pleców, które pozwalają utrzymać prawidłowa postawę. Ponadto każde ćwiczenie było wykonywane ze skupieniem się na oddechu i odpowiednim wzorcu ruchowym. Ponieważ ćwiczenia Pilates wykonywane ze zrozumieniem i w odpowiedniej modyfikacji są bezpieczne dla każdego, powodują wzmocnienie mięśni wewnętrznych stabilizujących kręgosłup i innych stawów, poprawiają równowagę, koordynację mięśniową i co ważne obniżają stres, seniorzy po zajęciach czuli się zrelaksowani i wyciszeni.

Ćwiczenia wykonywane były na macie, leżąc na plecach, brzuchu lub boku, więc bez obciążania kolan. Każde ćwiczenia miały różne stopnie trudności, dlatego pilates jest dla każdego, w każdym wieku i z każdą kondycją.

Zajęcia plenerowe Nordic Walking miały na celu przekonanie seniorów do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób wybrać i dopasować kije Nordic Walking do swoich potrzeb oraz poznali prawidłową technikę chodzenia z kijami. Podczas zajęć zostały omówione wskazania i przeciwwskazania do maszerowania z kijami oraz szereg korzyści wynikających z treningu.

Trening obejmował:

 • rozgrzewkę – przygotowanie mm. i stawów do marszu z kijami ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania mm. obręczy barkowej
 • ćwiczenia wspomagające naukę prawidłowej techniki chodzenia z kijem
 • marsz po lesie
 • gry i zabawy koordynacyjne z kijami

Cykl czterech 2-godzinnych spotkań dla każdego z uczestników ułatwił stopniowe przyzwyczajenie organizmu do długotrwałego wysiłku. Seniorzy pokonywali coraz dłuższe odcinki, aby finalnie przejść około 5-6 km.

Wszyscy uczestnicy projektu na czas jego realizacji byli ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.

W dniu 04 października 2019 roku odbyło się ognisko integracyjne pod wiatą grillową na terenie ORDN podsumowujące projekt. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście – władze miasta, przedstawiciele urzędu, wykładowcy, pracownicy ORDN i oczywiście uczestnicy projektu – seniorzy.

Przygotowane podziękowania w postaci dyplomów zostały wręczone wykładowcom za profesjonalne przekazanie wiedzy. Uczestnicy – seniorzy zostali obdarowani na pamiątkę także dyplomami, pięknym złotym medalem oraz słodkościami. Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie z licznymi rozmowami przy przygotowanym poczęstunku.

Zdjęcia z przebiegu projektu: Dariusz Kwapisiewicz

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*