Dnia 3 lutego 2023 r. w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie Poradni Wad Postawy

W wydarzeniu udział wzięli:

– przedstawiciele Zarządu Tomaszowskich Kopalń Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z.o.o     Pan Sławomir Mokrzysz – Prezes Zarządu oraz Pan Andrzej Grodzki – Członek Zarządu,
– Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko,

– Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Izabela Śliwińska,

– Dyrektor ORDN Marta Goździk

– Zastępca  Dyrektora ds. Lecznictwa ORDN Agnieszka Giza – Cichoń

oraz pracownicy Ośrodka.

Nowe pomieszczenia powstały dzięki przekazanej darowiźnie pieniężnej od Tomaszowskich Kopalń Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z.o.o  w wysokości 117.600,00 złotych

W ramach przekazanych środków finansowych przeprowadzono adaptację dwóch pomieszczeń, które służyć będą prowadzeniu procesu terapeutycznego pacjentów ze skoliozą, wadami postawy i chorobą Scheuermanna.

W ramach adaptacji wykonano m.in:

 • zakup i montaż wykładziny podłogowej medycznej,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • zakup mebli biurowych,
 • wymianę oświetlenia typu LED,
 • zakup nowoczesnych sprzętów rehabilitacyjnych wspomagających terapię wad postawy:
 • GraviSpine – grawitacyjne urządzenie do terapii schorzeń kręgosłupa

Jest to rodzaj wyciągu – stołu inwersyjnego za kończyny dolne, który jest wyposażony w system ruchomych pelot bocznych, oddziałujących we właściwym miejscu
i pod odpowiednim kątem na skrzywiony odcinek kręgosłupa. Stół inwersyjny pozwala na ustawienie pacjenta leżącego na nim na plechach, głową w dół ok 20-30 stopni. Pozycja ta stwarza środowisko antygrawitacyjne dla kręgosłupa, które wykorzystywane jest w trakcie zabiegu do odciążenia- rozluźnienia stawów międzywyrostkowych
i przestrzeni międzykręgowej. Rozluźnienie wyższych elementów oraz niewielkie rozciągnięcie kręgosłupa stwarza dogodne warunki do korekcji bocznej skrzywienia oraz derotacji kręgów w skoliozie. W trakcie korekcji na urządzeniu pacjent wykonuje zalecone przez fizjoterapeutę czynne ćwiczenia oddechowe. Podczas zabiegu na GraviSpine dochodzi do połączenia działania sił grawitacji z siłami korygująco – derotacyjnymi pelot bocznych na kręgosłup, co prowadzi do efektywnej trójpłaszczyznowej korekcji skoliozy już rozwiniętej, a także hamuje progresję na etapie tworzenia się skoliozy.

 • Rollmasaż Rollshape

To urządzenie służące do mechanicznego masażu, wykorzystując obrotowe rolki.
Jego działanie bazuje na drenażu limfatycznym. W trakcie trwania zabiegu dochodzi
do szybszego odprowadzania wody i limfy, dlatego tak skutecznie niweluje obrzęki
i uelastycznia tkanki miękkie kończyn dolnych. Dzięki zastosowaniu podczerwieni
(IR- infrared) wpływa dodatkowo na rozluźnienie mięśni. Zastosowanie zmiennych barw światła ma wpływ na wywoływanie reakcji hormonalnych  w ciele, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia odporności oraz pomaga przywracać równowagę organizmu. Podczas rollmasażu wyzwalane są endorfiny zwane hormonami szczęścia, które dają odczucie odprężenia fizycznego i psychicznego. Zabieg ten dzięki efektowi rozluźnienia struktur mięśniowo- powięziowych pozwala na przygotowanie tkanek miękkich do ćwiczeń właściwych związanych z wyrównaniem napięć mięśni kończyn dolnych i ćwiczeń korygujących postawę.

 • Kamera

Stosowana w celu aktywowania pacjenta do czynnej korekcji na zasadzie biofeedbacku. Dziecko obserwując swoją postawę na ekranie monitora świadomie przyjmuje pozycję korekcyjną.

 • Stół terapeutyczny 
 • Taborety medyczne obrotowe oraz parawany medyczne

Ponadto Poradnia Wad Postawy dysponuje drobnym sprzętem specjalistycznym tj:

 • podoskop,
 • negatoskop,
 • kozetka terapeutyczna,
 • skoliometry,
 • goniometr,
 • inklinometr,
 • piony diagnostyczne,
 • lustra korekcyjne,
 • siatka posturograficzna,
 • równoważnia,
 • materace,
 • drabinki rehabilitacyjne,
 • wałki do pilatesu, poduszki sensomotoryczne, taśmy do ćwiczeń.

W Poradni Wad Postawy proces terapeutyczny będzie prowadzony przez wykfalifikowane fizjoterapeutki mgr Agatę Nowakowską i mgr Katarzynę Stańczyk, posiadające certyfikaty m.in. z:

 • Metody FITS – należąca do jednej z ośmiu specyficznych metod wykorzystywanych w terapii wad postawy i skolioz. Jest to metoda uznawana przez SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment, czyli Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz)
 • Metody ROK z wykorzystaniem urządzenia GraviSpine
 • Sokoliozy – dianostyka i postępowanie terapeutyczne- instruktor dr n.med. Piotr Kwiatkowski
 • PNF

Fizjoterapeutki korzystają również z doświadczeń zdobytych podczas szkoleń:

 • Globalna terapia stopy
 • Medycyna manualna wg FRSc
 • Kinesiotaping

W ramach pracy Poradni Wad Postawy prowadzone będą konsultacje fizjoterapeutyczne mające na celu rozpoznanie problemu, z którym zgłosił się pacjent.

Pierwszym etapem takiej wizyty jest zebranie przez fizjoterapeutę dokładnego wywiadu dotyczącego problemów zdrowotnych pacjenta, a także analiza dokumentacji medycznej. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy postawy ciała, indywidualnie dobranego do pacjenta badania i testów funkcjonalnych. Na podstawie ich wyników, a także wcześniej udzielonych informacji, fizjoterapeuta szeroko omawia:

 • dolegliwości pacjenta,
 • indywidualnie dobraną terapię,
 • zalecenia do stosowania w domu,
 • zalecenia ewentualnych dodatkowych badań/ wizyty u lekarza specjalisty.

Na konsultację warto zabrać ze sobą:

 • dotychczas zebraną dokumentację medyczną dotyczącą problemu, ostatnio wykonane badanie obrazowe (RTG, MR)
 • wygodny strój, nieograniczający ruchów (najlepiej sportowy),
 • obuwie na zmianę.

Konsultacja dziecka/młodzieży przeprowadzana jest tylko w obecności osoby uprawnionej (rodzica, opiekuna prawnego). Przed taką wizytą należy przeanalizować historię chorobową dziecka, a także jak przebiegało dotychczasowe leczenie. W trakcie konsultacji fizjoterapeutycznej wdrażane są odpowiednie formy terapii, których celem jest
m.in. zwalczenie dolegliwości, poprawienie sprawności fizycznej, działania prewencyjne.
 W fizjoterapii  nie ma możliwości rutynowego działania, dlatego nasi terapeuci, z największą starannością dobierają terapię indywidualnie i holistycznie dla każdego pacjenta.

W trakcie badania przedmiotowego, fizjoterapeuci wykorzystują:

 • ocenę wzrokową,
 • ocenę długości kończyn,
 • ocenę rotacji tułowia,
 • pomiar krzywizn w płaszczyźnie czołowej,
 • zakres ruchomości stawów,
 • ocenę dysbalansu mięśniowego,
 • pomiar obciążenia kończyn dolnych.

Poradnia Wad Postawy opieką terapeutyczną będzie otaczać dzieci i młodzież
do osiemnastego roku życia z wrodzonymi lub nabytymi wadami układu
mięśniowo- szkieletowego mającymi wpływ na postawę ciała pacjenta. Nasi fizjoterapeuci dopasowują indywidualnie proces terapeutyczny dla dzieci z m.in. wadą postawy, skoliozą, wadami kończyn dolnych, zaburzeniami krzywizn kręgosłupa, asymetriami klatki piersiowej, chorobą Scheuermanna. Zajęcia prowadzone są w formie pracy indywidualnej, a także zajęć ogólnousprawniających zespołowych.

Ćwiczenia ogólnousprawniające zespołowe przeprowadzane są w małych grupach
(max 8 osób), dedykowane są dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat. Ćwiczenia te mają na celu wzmocnienie mm posturalnych, naukę aktywowania mm głębokich tułowia, wyrównanie napięć mięśni kończyn dolnych, poprawę równowagi oraz naukę prawidłowego oddechu.

Warunkiem powodzenia terapii jest współpraca rodziców i dziecka z terapeutą oraz regularne wykonywanie zaleconych ćwiczeń. 

Poradnia Wad Postawy udziela świadczeń zdrowotnych w godzinach 9:00- 17:00.