Życzymy Państwu,

aby nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosły radość, wzajemną życzliwość oraz pokój i nadzieję.

Niech pogoda ducha towarzyszy w codziennościach, a wiara w Zmartwychwstanie Pańskie niesie nadzieję na przezwyciężenie życiowych trudności.

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Dyrektor ORDN Marta Goździk wraz z pracownikami