Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W wyniku zakończenia postępowania poprzedzającego zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie:

– Fizjoterapia ambulatoryjna

– Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim rozszerzył prowadzoną działalność statutową w zakresie udzielania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Umowa z NFZ została zawarta na okres 5 lat do 31 marca 2028 roku.

W związku z powyższym zmieniły się także godziny otwarcia, tj.:

poniedziałek: 7:30 – 21:00

wtorek: 7:30 – 19:00

środa: 7:30 – 21:00

czwartek: 7:30 – 19:00

piątek: 7:30 – 19:00

Jeśli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać od dziś ze świadczeń w warunkach ambulatoryjnych u nas.

Zasady zapisów:

1. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ lub specjalisty)

2. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

WAŻNE!

Świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w podmiocie leczniczym (zakładzie rehabilitacji) nie później niż 30 dni od dnia wystawienia skierowania.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu

do Rejestracji : (44) 724-10-45 w godzinach otwarcia Ośrodka.