Podstawą efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie jest posiadanie wiedzy i umiejętności społecznych. Kompetencje społeczne to zdolność człowieka do wchodzenia w prawidłowe relacje społeczne oraz adekwatne rozumienie zachowań innych.
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) daje możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany niechcianych zachowań. Każda interakcja jest sytuacją treningową tzw. naturalny trening.


TUS polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, a także na odczuwaniu zachowań nieadekwatnych. Uczestnictwo w Treningach prowadzi do tego, że ćwiczone umiejętności stają się nawykowymi.
Tworzy się w ten sposób wachlarz zachowań, które są społecznie akceptowane.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*