W ramach akcji „Sto dębów na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” na terenie Tomaszowa Mazowieckiego zasadzono sto sadzonek, by upamiętnić tak wspaniałą okrągłą rocznice odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Na obszarze należącym do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Pracownicy placówki posadzili pięć ze stu drzewek.

Każda z sadzonek otrzymała swojego patrona, którymi zostali następujący lekarze i społecznicy związani z Tomaszowem Mazowieckim:

Karol Abraham Henryk Benni urodził się w 1843 roku w Tomaszowie Mazowiecki, był polskim lekarzem, zaczynającym swoja karierę jako ordynator oddziału chirurgicznego w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie,
a następnie zajmując się oddziałem kobiecym. W swoim dalszym rozwoju osobistym uzyskał specjalizacje z zakresu chorób nosa, uszu i gardła szybko zyskując sławę jako laryngolog. Benni zdobył uznanie i miano niepospolitego człowieka na polu działań społecznych, gospodarczych i kulturowych. Uczestniczył w powstaniu styczniowym najprawdopodobniej pod dowództwem generała Mariana Langiewicza. Natomiast już od 1870 roku organizował samopomoc dla rodzin powstańców styczniowych, a także dla samych zesłańców powracających z Rosji do kraju. Przez ponad czterdzieści lat organizował w swoim salonie swojego domu co dwa tygodnie w okresie od października do maja tak zwane „piątki”, na których gromadziła się elita intelektualna Warszawy. Jako działacz społeczny podjął wiele cennych akcji począwszy od organizacji kolonii dziecięcych, a skończywszy na stworzeniu Muzeum Rzemiosła
i Sztuki Stosowanej. Zmarł w 1916 roku, spoczywa na warszawskich Powązkach.

Kolejnym sławnym społecznikiem, pod którego patronatem zasadzono dąb był Seweryn Leopold Sterling, który przyszedł na świat we wsi Gustek, obecnie znajdującej się w granicach Tomaszowa Mazowieckiego w 1864 roku. Pochodził z żydowskiej rodziny. Sterling ukończył studia medyczne w Warszawie, następnie odbywając praktyki w klinikach w Wiedniu, Monachium i Jenie. W trakcie swojego życia zaangażowany był w działalność niepodległościową w nielegalnej organizacji- Związku Młodzieży Polskiej (Zet). W latach 1891-94 podejmował się pracy jako lekarz fabryczny w Tomaszowie Mazowieckim. Następnie przeniósł się do Łodzi, gdzie w szpitalu żydowskim zorganizował pierwszy na ziemiach polskich nowocześnie urządzony oddział chorób piersiowych. Sterling prowadził również badania nad zapobieganiem i leczeniem gruźlicy. Był także publicystą, działaczem Związku Postępowo- Demokratycznego i Ligii Państwowości Polskiej, a także inicjatorem powstania Towarzystwa Krzewienia Oświaty. Zmarł w 1932 roku w Rabce.

Stanisław Kostka Maciej Narewski został urodzony w 1865 roku w Warszawie był lekarzem, działaczem społecznym i politycznym. Ukończył studia medyczne na Carskim Uniwersytecie Medycznym, a następnie przez dwa lata prowadził swoja praktykę w Ujeździe. W czasie pobytu za granicą Polski zapoznał się z metodami wodolecznictwa, dzięki czemu właściciel dóbr tomaszowskich J.K. Ostrowski zaproponował mu założenie podobnego zakładu w Gustku znajdującym się ówcześnie pod granicami Tomaszowa Mazowieckiego. Narewski również doniosłą rolę odegrał w życiu społecznym i politycznym miasta, w okresie zaborów był aktywnie zaangażowany w działalność konspiracyjną. W czasie Pierwszej Wojny Światowej został Prezesem Komitetu Pomocy Biednym zajmującym się organizowaniem dożywienia mieszkańcom Tomaszowa pozbawionym pracy i jakichkolwiek środków utrzymania. W kolejnych latach prezesował także w Radzie Opiekuńczej. W 1930 roku Narewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za sukcesy pracy na polu społecznym. Podejmował on także działalność patriotyczną i polityczną, należąc do działaczy Stronnictwa Narodowego oraz piastując urząd Radnego Miejskiego na terenie Tomaszowa. W czasie wojny polsko- bolszewickiej zajmował stanowisko Prezesa Miejskiego Komitetu Obrony Państwa. Zmarł w 1932 roku.

Michał Karol Biernacki urodził się w 1878 roku w Nowym Dworze, ale to na terenie Tomaszowa Mazowieckiego spędził większą część swego życia. Jest kolejną postacią w życiu miasta, którą upamiętniono sadzonką. Na terenie naszego miasta pojawił się w 1912 roku obejmując posadę lekarza miejskiego. Specjalizował się głównie w pacjentach kardiologicznych. Jednak okres Pierwszej Wojny Światowej spowodował konieczność objęcia przez niego posady w szpitalu zakaźnym przy ulicy św. Antoniego i zajmowanie się chorymi na odrę i tyfus plamisty. W Tomaszowie Biernacki pełnił również funkcje Radnego Miejskiego przez trzy lata, do 1920 roku, kiedy to został zmobilizowany do służby sanitarnej w trakcie wojny polsko- bolszewickiej. Po tym okresie powrócił na tereny naszego miasta, gdzie do 1939 roku pracował w szpitalu,a także zajmował się nauczaniem anatomii, fizjologii i higieny w dzisiejszym Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym. Biernacki zmarł w 1957 roku i jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Smutnej.

Alfred Wilhelm Edward Augspach przyszedł na świat w 1879 roku w Tomaszowie Mazowieckim jako syn Poeyerów, studiował na wydziale lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego. Po powrocie na teren Tomaszowa Mazowieckiego pracował jako specjalista chirurg w Ubezpieczalni Społecznej, a także prowadził prywatny gabinet w swoim domu.W 1919 roku został powołany do służby w Wojsku Polskim, gdzie pełnił role kapitana lekarza ordynatora w wojskowych szpitalach w kilku z polskich miast. Następnie objął posadę dyrektora szpitala miejskiego imienia św. Stanisława mieszczącego się przy ulicy św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim. Na tym stanowisku pracował nieprzerwanie do września 1939 roku, wtedy pozostał na terenie naszego miasta jako jedyny lekarz. W latach trzydziestych udzielał bezpłatnej pomocy medycznej dla najuboższych. W oparciu o szpital miejski, PCK i harcerzy zorganizował pomoc medyczną dla cywilnych ofiar bombardowań miasta. Ratował również rannych żołnierzy Wojska Polskiego, a także w okresie okupacji wspomagał zbrojne podziemie. Po wojnie w 1952 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł w 1955 roku, a jego prochy złożono w grobie umiejscowionym na cmentarzu ewangelicko- augsbuskim w Tomaszowie Mazowieckim.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*