W Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim trwa realizacja projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Projekt obejmuje:

  1. realizację wizyt lekarskich określających rodzaj zabiegów dla 600 osób powyżej 60 roku życia będących mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego,
    wykonanie przez zespół specjalistów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarzy rehabilitantów w liczbie 10 zabiegów dla każdej osoby – łącznie 6000 zabiegów.

.

2. wykonanie przez zespół specjalistów Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarzy rehabilitantów w liczbie 10 zabiegów dla każdej osoby – łącznie 6000 zabiegów.

Na wykonanie powyższych zadań miasto Tomaszów Mazowiecki zabezpieczyło w budżecie na rok 2023 środki finansowe w łącznej wysokości 160 268,13 złotych.  Finansowanie pochodzi w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Zadania realizowane będą do 15 grudnia 2023 roku.

Rekrutacje do Projektu Norweskiego prowadzi Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*