Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych otrzymał nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Miasto pozyskało 80 tys. zł dofinansowania na zakup pojazdu.

Nowy samochód zastąpi wieloletni pojazd ORDN, który nie spełnia już norm technicznych i środowiskowych, a przede wszystkim jest bardzo awaryjny.

Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D – likwidacja barier transportowych”. Całkowity koszt zadania to
137.200 tys. złotych.

Samochód jest dziewięcioosobowy. Auto zostało wyposażone w teleskopowy pomost aluminiowy z bieżnią przeciwpoślizgową.
W pojeździe można umieścić dwa wózki inwalidzkie.