Zjazd Zwykły Hufca ZHP w Tomaszowie Mazowieckim

W sobotę 26 października 2019 roku odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas uroczystości została podsumowana m.in. czteroletnia kadencja druha phm. Bartłomieja Składowskiego – byłego komendanta hufca.

Podczas siedmioletniej służby jako komendant wykazał się wielką odwagą oraz opanowaniem w każdej sytuacji. W imieniu Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Marty Goździk, pracowników,a także pacjentów pragniemy z całego serca podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w stwarzanie warunków do integracji osób niepełnosprawnych zarówno ze środowiskiem lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych jest tym, co warto robić. Życzymy powodzenia na nowej drodze w harcerskiej służbie. Czuwaj !

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych reprezentowała pani Natalia Cabańska.

Pozostałe linki:

http://format3a.pl/zjazd-zwykly-hufca-tomaszow-i-zmiana-wladz-komendy-hufca/?fbclid=IwAR3osaeRJswb-3ZxdNEQmxhfvgXP0MnCwVYFs8YZnN6zhKrLLNY4QG4Kwv0

https://www.facebook.com/HufiecZHPTomaszowMazowiecki/videos/508375433086129/

 

Search

+