Wznawiamy usługi rehabilitacyjne i działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim !

Szanowni Państwo!
Z promiennym uśmiechem pragniemy Państwa poinformować, iż po trudnym w doświadczenia epidemicznym czasie od 06 lipca wznawiamy usługi rehabilitacyjne i działalność Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim !

Niech ta wiadomość będzie dla każdego z zainteresowanych swoistym prezentem.
Troszcząc się o zdrowie naszych pacjentów oraz naszego Zespołu pracowników, a także stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wdrożyliśmy procedury higieniczno-sanitarne z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i rozsądnej izolacji.

W końcu cel jest jeden – DOBRE ZDROWIE


Podjęliśmy zespołowo działania, tak by prowadzone zabiegi
i terapie były dla korzystających bezpieczne i bezstresowe.
Liczymy, że nowe zasady spotkają się z Państwa zrozumieniem i wspólnie sprostamy nowej rzeczywistości.

W praktyce oznacza to przywrócenie pełnej działalności w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz powrót w pełnym zakresie pozostałych usług (wynajem wiaty grillowej, możliwość korzystania z placu zabaw, a także wkrótce basen).
Rehabilitacja oraz pozostałe usługi w „nowej rzeczywistości” nie będą przebiegały jednak w taki sam sposób, jak odbywały się w czasach sprzed epidemii.
Warunkiem ich wznowienia jest bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego.
Wprowadziliśmy kilka zasad, które mają zapewnić nam wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się m.in:
– Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek ochronnych
(do Ośrodka będą wpuszczani wyłącznie Pacjenci w maseczkach)
– Dezynfekcja rąk
(Przy wejściu do Ośrodka obowiązuje dezynfekcja rąk)
– Punktualność
(Prosimy o przychodzenie do Ośrodka na wyznaczoną godzinę tak, by uniknąć gromadzenia się Pacjentów)
– Dystans społeczny
(Pacjenci będą wpuszczani do Ośrodka pojedynczo. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami, wyjątek stanowią dzieci wymagające opieki rodzica/opiekuna)
– Własny ręcznik i obuwie na zmianę
(Pacjenci zgłaszający się na zabiegi proszeni są o przyjście z własnym ręcznikiem oraz obuwiem na zmianę, zmiana obuwia dotyczy także rodziców/opiekunów)
-Zachowanie wszelkich zasady higieny osobistej
– Nie korzystanie z szatni i nie pozostawianie w niej żadnych osobistych rzeczy
(Pacjenci powinni być ubrani w wygodny strój sportowy, uprasza się o posiadanie wyłącznie niezbędnych osobistych rzeczy)
– Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów

Zrealizowanie zabiegów rehabilitacyjnych będzie możliwe po uprzednim zgłoszeniu w drodze telefonicznej (obowiązek wypełnienia wstępnej ankiety kwalifikacyjnej) i wyznaczeniu przez pracownika terminu konsultacji lekarskiej/fizjoterapeutycznej
pod numerem telefonu 44 724-10-45 od pn.- pt. 8.00 -18.00
Pacjenci, mają obowiązek posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności celem uzyskania bezpłatnej rehabilitacji !
Ponadto uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Regulaminem udzielania świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

https://ordntomaszowmaz.pl/regulamin-przyjmowania-pacjentow-ordn/

Z wzajemną pomocą damy radę!
DO ZOBACZENIA

Search

+