TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 

Dzieci, tak samo jak dorośli, mogą cierpieć na różne problemy wymagające pomocy specjalisty. Najczęściej decyzja rodziców o skorzystaniu z pomocy psychologa poprzedzona jest okresem bezsilności i braku umiejętności poradzenia sobie z problemami dziecka. W każdym przypadku zakres pomocy i szczegółowe cele terapii ustalamy indywidualnie. Zadaniem psychologa jest informowanie o zmianach, jakie przechodzi dziecko; edukowanie , jak z nim postępować oraz jak zachowanie dorosłych wpływa na emocje dziecka. Często problemy emocjonalne dzieci są wynikiem trudności pojawiających się w rodzinie. Psycholog pomaga w rozpoznawaniu, zrozumieniu i rozwiązywaniu zgłaszanego problemu. W terapii dzieci i młodzieży niezmiernie ważna jest ścisła współpraca rodziców lub opiekunów dziecka z psychologiem, stosowanie się do zaleceń i zaangażowanie całej rodziny.
Terapia to także zaproszenie do uczenia się umiejętności, zachęcania i wspierania dzieci, budowania autentycznej współpracy i szacunku.

Zakres oferowanej pomocy psychologicznej :

  • trudności wychowawcze,
  • trudności emocjonalne,
  • zaburzenia lękowe,
  • funkcjonowanie w warunkach stresu,
  • niepowodzenia i trudności szkolne,
  • funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,
  • kryzys związany ze stratą (rozwód rodziców, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia),
  • trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
  • zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju z wykorzystaniem elementów terapii behawioralnej