TERAPIA PEDAGOGICZNA

zwana reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.
Terapia polega na poprawie funkcjonowania dziecka z szeroko pojętymi  deficytami rozwoju, przejawiającymi się trudnościami w  różnych dziedzinach uczenia się .

Prowadzone ćwiczenia  dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka i mają na celu:

 • usprawnianie rozwoju motorycznego dziecka (motoryka mała).
 • rozwijanie funkcji wzrokowych dziecka
 • usprawnianie funkcji słuchowych dziecka:
 • usprawniane koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • usprawnianie precyzji ruchów rąk –grafomotoryka, planowanie ruchu ręki
 • usprawniane koordynacji wzrokowo – ruchowej dziecka
 • usprawnianie orientacji przestrzennej
 • poprawę koncentracji uwagi:
 • usprawnianie procesów poznawczych
 • wzbogacanie wiadomości o otaczającym świecie
 • wpływanie na rozwój emocjonalny dziecka i kontakty społeczne