TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Cele terapii logopedycznej:

 • diagnoza i ocena stopnia
 • rozwuju mowy.
 • stymulacja rozwoju mowy i wyrownywanie opóźnień.
 • profilatka wad wymowy.
 • usuwanie zaburzeń mowy.
 • całościowe wspomaganie rozwuju psychoruchwego w oparciu o pomoce i programy logpedyczne.

 

Wskazania do terapii logopedcznej:

 • opóźniony rozwoju mowy.
 • wady wymowy.
 • nieprawidłowości zębowo – twarzowe.
 • uszkodzenie lub opóźnienie dojrzewania centralnego układu nerwowego.
 • zaburzenia słuchu.
 • autyzm i mutuzm.
 • jąkanie wczesonodziecięce.
 • upośledzenie umsłowe.
 • utrata lub zabrzenia mowy po udarach.
 • urazach chorbach ośrodkowego układu nerwowego.