Szkolenia pt. „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii” w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

W dniach 23 – 24 listopada 2019 roku odbyły się szkolenia pt. „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii” obejmujące zakres wytycznych KRF do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej.

Celem szkolenia było przybliżenie tego zagadnienia od strony praktycznej, jak i wymagań prawnych.

Przedstawiony został model badania zgodny z założeniami wdrażanej w Polsce reformy rehabilitacji oraz metodyka i podstawy prawne prowadzenia, przechowywania i udostępnienia dokumentacji medycznej. Więcej informacji na oficjalnej stornie Krajowej Izby Fizjoterapeutów : https://kif.info.pl/

Uczenie się i rozwój ponad wszystko!

Search

+