Stale podnosimy swoje kwalifikacje!

W ramach otrzymanego dofinansowania z KFS, w dniach 7-9.09 odbyła się drugą część szkolenia pn. „Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, wad postawy oraz choroby Scheuermanna wg Metody FITS” prowadzonego przez dr n. med. Mariannę Białek i mgr Andrzeja M’hango, D. O. 

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski” ~ Benjamin Franklin. Tego się trzymamy! 

Search

+