Rada Społeczna Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu dzisiejszym 20 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Rada Społeczna powołana została Uchwałą Nr XLIX/361/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 2021 roku.

W skład Rady weszli:
1) Przewodniczący Rady Społecznej: Wanda Rybak – przedstawiciel Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

2) Członkowie Rady Społecznej:
a) Pan Michał Czechowicz – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,
b) Pan Kazimierz Baran – przedstawiciel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego,
c) Pani Marzanna Popławska – przedstawiciel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego,
d) Pani Elżbieta Przedbora – przedstawiciel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego,
e) Pani Beata Stańczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów, a także wyrażamy nadzieję na owocną współpracę i zaangażowanie w realizację zadań z myślą o dobru pacjentów.

Search

+
CZCIONKA
KONTRAST