Podsumowanie 2020 roku

Dziś ostatni dzień 2020 roku!
Większość z nas zapewne powie -> NARESZCIE!
To był ZDECYDOWANIE TRUDNY ROK
To był SKOK KU DOJRZAŁOŚCI
Może i nauczył pokory?
Może i okazywania dobra dla innych?
Dla wielu z nas był czasem strachu, gniewu, a nawet strat.

Można by śmiało powiedzieć, że rok 2020 był życiową lekcją. Wprawdzie ten mijający rok kończy się w cieniu trwającej pandemii i gąszczu rozmaitych emocji, to jednak nie wszystko było ZŁE. Dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych to był też bardzo dobry czas, w którym:
– zakończona została inwestycja kompleksu basenowego,
– wprowadziliśmy nowe usługi medyczne do naszej oferty,
– wzbogaciliśmy stan wiedzy poprzez szkolenia kadry pracowniczej,
– przeprowadziliśmy remonty w placówce,
– wzrosła jakość świadczonej opieki rehabilitacyjnej dzięki doposażeniu w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny,
– otrzymaliśmy wiele darowizn z dotacji (m.in. 300 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 51 660 zł z Chipita Poland Sp. z o. o.)
oraz przede wszystkim
– zdaliśmy jako Zespół Pracowniczy lekcję z wzajemnej odpowiedzialności

W imieniu dyrekcji oraz wszystkich pracowników pragniemy złożyć podziękowania:
– dla naszych pacjentów – za Waszą wyrozumiałość i zdyscyplinowanie oraz każde dobre słowo,
– dla naszych darczyńców, że pamiętacie o naszym Ośrodku i o osobach z niepełnosprawnościami,
– oraz WSZYSTKICH, z którymi dane było nam wspólnie realizować zadania zawodowe.

DZIĘKUJEMY!!!

Życzymy, by kolejny rok przyniósł radość oraz obfitował we wszelką pomyślność!

Search

+
CZCIONKA
KONTRAST