Plac zabaw udostępniany jest bezpłatnie w godzinach pracy Ośrodka po uprzednim poinformowaniu pracowników o chęci korzystania z obiektu. Za opiekę nad dziećmi, a także ewentualne koszty za wyrządzone szkody odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.