METODA NDT – BOBATH

Metoda NDT – Bobath – to leczenie neurorozwojowe, szczególnie przydatne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych.

Usprawnianie ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak , aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możności na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodka Układu Nerwowego.

Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowy ruch. Reakcje prostowania i równowagi często

nie rozwija się. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.

Głownie zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

  • normalizację napięcia mięśniowego poprzez obniżenie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego.
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest możliwie zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu,
  • wykorzystanie i ustalenie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach,

Terapia ćwiczy całe ciało dziecka, dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony przemieszczeniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy.

NDT – Bobath jest koncepcją dynamiczną , modyfikowaną wraz z rozwojem wiedzy i doświadczeń w potrzebach rozwoju dziecka.