… bo ludzi dobrej woli jest więcej … Pokażmy, że mamy Wielkie Serca

Serdecznie zapraszamy Państwa na koncert, podczas którego będą zbierane datki dla chłopca – Maksymiliana Żeleźnego ! Pokażmy, że mamy Wielkie Serca!

Search

+