SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA „SNOEZELEN”

W Sali Doświadczania Świata panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, zapachów, gry świateł oraz innych bodźców.

 Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.

Odbiorcami tego typu terapii są osoby:

  • z upośledzeniem umysłowym,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • autyzmem,
  • zespołem Downa,
  • chorobą psychiczną,
  • zaburzeniami mowy na tle nerwicowym.

W metodzie istotnym elementem jest własna decyzja odwiedzającego, wybór aktywności, własne tempo. Wszystkie te elementy przykuwają uwagę osób dotychczas zamkniętych w świecie własnych wyobrażeń. Stają się kluczem do rzeczywistego świata.