Podsumowanie 2019 roku ! 😍

Początek nowego roku to zwykle czas na rozliczenie tego, który właśnie dobiegł końca. ✨To miesiąc podsumowań, zastanowień, wyciągania wniosków, ale i planowania przyszłości.😍 Jest to wszak świetny sposób, by nadrobić to, czego nie udało się zrealizować, albo uświadomić sobie jak wiele się wydarzyło. 2019 rok to kolejny bardzo dobrze wykorzystany czas dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania 2019 roku ❣
Z pozytywnym nastawieniem rozpoczynamy 2020 rok! 😇👏❤️
Więcej

Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 👍👏

W dniach 16, 17 października 2019 roku,a także w dniu dzisiejszym ,tj. 11 grudnia 2019 roku odbyły się spotkania formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach realizowanego przez miasto i powiat Projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 👍👏

Więcej

Podsumowanie projektu Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego „PODLEŚNA PRZYSTAŃ ZDROWIA DLA SENIORA”

Projekt „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” skierowany był do grupy 150 seniorów z Tomaszowa Mazowieckiego w wieku 50+, którzy mieli uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 64/66. Projekt był realizowany od marca 2019 roku do października 2019 roku. Całkowity koszt projektu wyniósł 69 444,00 zł.

Więcej
1 2 3 6

Search

+