Kadra i personel

ORDN dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym

Rehabilitacja

Świadczymyu bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wyposażenie

Nasz Ośrodek dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym.

Nasza kadra

KINEZYTERAPEUCI

FIZYKOTERAPEUCI

MASAŻYŚCI

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PIELĘGNIARKA

LEKARZE REHABILITACJI

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nasz ośrodek

ordn_tomaszow_maz_2

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych został utworzony
z inicjatywy Rady Miejskiej na podstawie podjętej Uchwały 6 października 1993 roku jako jednostka budżetowa. Wybudowany został z funduszy miejskich, a wyposażony przez PFRON oraz sponsorów.

Placówka prowadzi bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych  
w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także możliwość odpłatnych zabiegów dla prywatnych pacjentów na podstawie skierowania od lekarza.

Bezpłatną opieką objęci są pacjenci z Tomaszowa Mazowieckiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkańcy okolicznych gmin na podstawie podpisanych porozumień tj.: Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek, Będków.

Z życia Ośrodka

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie 2019 roku ! 😍


Początek nowego roku to zwykle czas na rozliczenie tego, który właśnie dobiegł końca. ✨To miesiąc podsumowań, zastanowień, wyciągania wniosków, ale i planowania przyszłości.😍 Jest to wszak świetny sposób, by nadrobić to, czego nie udało się zrealizować, albo uświadomić sobie jak wiele się wydarzyło. 2019 rok to kolejny bardzo dobrze wykorzystany czas dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania 2019 roku ❣Z pozytywnym nastawieniem rozpoczynamy 2020 rok! 😇👏❤️


Więcej

Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 👍👏

W dniach 16, 17 października 2019 roku,a także w dniu dzisiejszym ,tj. 11 grudnia 2019 roku odbyły się spotkania formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach realizowanego przez miasto i powiat Projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 👍👏
Więcej

Zostań naszym pacjentem